Công ty Điện lực Phú Thọ: Nhiều giải pháp kỹ thuật


Theo baocongthuong.com.vn - 30/05/2011
Công ty Điện lực Phú Thọ: Nhiều giải pháp kỹ thuật

Phú Thọ là tỉnh trung du – miền núi gồm 13 đơn vị hành chính cấp huyện – thành – thị. Dân số tập trung khá lớn ở TP. Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện lỵ, có điều kiện tự nhiên thuận lợi như Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba, Cẩm Khê.… Ngược lại, các huyện miền núi như Hạ Hòa, Thanh Sơn, Yên Lập, Tân Sơn mật độ dân cư thấp, ngành nghề sản xuất công nghiệp – thủ công nghiệp chậm phát triển, nhu cầu sử dụng điện cũng thấp.

CôngThương -Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Lưới điện tỉnh Phú Thọ được hình thành và phát triển sớm từ những năm 60 thế kỷ 20 cùng với nhà máy Nhiệt điện Việt Trì cấp điện cho khu công nghiệp Việt Trì, thị xã Phú Thọ và một số khu vực huyện lỵ và vùng nông thôn.

Qua quá trình đầu tư xây dựng, phát triển, đến năm 2003, lưới điện tỉnh Phú Thọ đã mở rộng cấp điện cho 100% số xã ở tỉnh Phú Thọ. Hiện nay toàn tỉnh có 8 trạm biến áp (TBA) 110kV, 1.189 TBA chuyên dùng, 666 TBA công cộng, 1.594 km ĐZ trung thế 35, 22, 6, 10 kV cấp điện cho gần 200.000 khách hàng sử dụng điện. Sản lượng điện thương phẩm tiếp tục tăng cao hàng năm. Riêng 2 tháng đầu năm 2011, điện thương phẩm đạt 168,09 triệu kWh – tăng 15,8%. Tăng trưởng của các phụ tải bình quân năm chiếm 8,0%; phần còn lại do một số khách hàng có công suất – sản lượng lớn tăng trưởng đột biến so với năm 2010.

Lưới điện hình thành sớm, công ty có quá trình đầu tư xây dựng, phát triển, củng cố con người và trang thiết bị nên việc quản lý vận hành lưới điện ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của phụ tải điện trên địa bàn cả về số lượng và chất lượng, phù hợp nguyện vọng của nhân dân và các cơ quan doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể CBCNV, Công ty Điện lực Phú Thọ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện phục vụ nhiệm vụ phát triển KT – XH ở địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cũng đang đặt công ty đứng trước nhiều thách thức. Phụ tải sử dụng điện phân tán, đặc biệt các huyện miền núi, lưới điện kéo dài vượt sông, xa đường dây nên quá trình cấp điện cho phụ tải khu vực này gặp không ít khó khăn, đầu tư quá lớn, hiệu quả kinh tế thấp, cung cấp điện hạn chế. Địa bàn các xã, huyện vùng sâu, vùng xa Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập khó khăn. Lưới điện qua khu vực rừng núi, sông suối có suất sự cố cao, phụ tải điện chủ yếu dân sinh, sản xuất công nghiệp chậm phát triển, dân trí thấp, kinh doanh điện không hiệu quả. Thụy Vân – TP. Việt Trì, Thanh Ba… lại có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, nhiều phụ tải sản xuất xi măng, sắt thép tiêu thụ điện lớn; phụ tải tăng đột biến buộc công ty phải đầu tư thêm các TBA đầu nguồn 110 kV và thêm 2 TBA 110kV để cấp điện cho trên 50 doanh nghiệp khu công nghiệp Thụy Vân – TP. Việt Trì. Có khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo đề án quy hoạch phải nhanh chóng đầu tư cấp điện công suất lớn theo đăng ký của doanh nghiệp, nhưng sau khi ngành Điện đã đầu tư nguồn cấp thì chủ đầu tư lại chậm đưa vào sử dụng điện, hiệu quả kinh tế thấp, rất lãng phí.

Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Nguyễn Quang Lâm - cho biết: Năm 2011, ngành điện vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn điện do nhu cầu tiêu dùng ngày một tăng cao. Tuy vậy, mục tiêu của Công ty Điện lực Phú Thọ năm 2011 vẫn là thực hiện cấp điện an toàn, ổn định, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng công ty giao một cách xuất sắc.

Theo đó, ngay từ quý đầu, công ty đã phấn đấu để thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh điện. Đảm bảo cấp điện đầy đủ, ổn định cho sản xuất công nghiệp, các phụ tải lớn, phụ tải có bình quân cao nhằm tăng thương phẩm, giá bán bình quân, lợi nhuận và năng suất lao động. Tăng cường công tác quản lý kinh doanh điện năng, thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa hiệu quả việc thông đồng với khách hàng lấy cắp điện, tăng cường kiểm tra giá bán điện thật chính xác, có biện pháp giảm dư nợ tiền điện. Vận hành tối ưu lưới điện, khai thác phương thức kết dây hợp lý để giảm tổn thất điện năng. Nâng cao các biện pháp kỹ thuật để giữ vững ổn định vận hành lưới điện, sử dụng thiết bị lưới điện hợp lý, tiết kiệm đầu tư. Đặc biệt, coi trọng công tác an toàn lao động, tăng cường kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy phạm trong vận hành, kiên quyết thực hiện mọi biện pháp để không xảy ra tai nạn lao động, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Với một nội bộ đoàn kết, có nhiều giải pháp quyết liệt, năm 2011, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ hoàn thành các chỉ tiêu được giao - ông Lâm khẳng định.