Đảm bảo nguồn điện phục vụ cuộc bầu cử


Theo icon.evn.com.vn - 12/05/2011
Đảm bảo nguồn điện phục vụ cuộc bầu cử

Trước tình hình thiếu điện đầu nguồn và để thực hiện tốt Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiếp kiệm điện, trong khi vẫn đảm bảo cấp điện phục vụ tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn luôn là bài toán khó giải cho ngành Điện. Phóng viên Bđã trao đổi với ông Dương Thái Sơn, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty Điện lực Thái Nguyên xung quanh vấn đề này.

- Phóng viên: Trước tình hình thiếu điện hiện nay, Công ty Điện lực Thái Nguyên có những giải pháp gì để thực hiện tiết giảm sản lượng theo các văn bản điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, nhưng vẫn bảo đảm cung cấp điện cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người tiêu dùng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn?

- Ông Dương Thái Sơn: Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2010 và 4 tháng đầu năm 2011, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, hạn hán kéo dài không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sản xuất điện. Bên cạnh đó, cùng với tốc độ phát triển công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân không ngừng được cải thiện cũng dẫn đến sự gia tăng đột biến nhu cầu sử dụng điện của xã hội. Tình trạng sản lượng điện cung không đủ cầu (cầu vượt cung) đang gây rất nhiều khó khăn cho các địa phương trong cả nước. Đối với Thái Nguyên, do có đặc thù là tỉnh công nghiệp, trong đó chủ yếu là công nghiệp luyện kim, với mức tiêu thụ điện năng thường xuyên chiếm từ 70 ÷ 75 % trên tổng sản lượng điện toàn tỉnh (sản lượng điện tiêu thụ bình quân một ngày của tỉnh xấp xỉ 4.400.000 kWh), trong khi ngành chủ quản chỉ phân bổ cho tỉnh bình quân 3.850.000 kWh/ngày (mỗi ngày sẽ thiếu khoảng 400.000 ÷ 500.000 kWh).

Trước khó khăn về nguồn điện bị hạn chế, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh; thành lập Tổ Điều hành cung ứng điện hàng ngày của Công ty; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28-1-2011 và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, điều hành cung ứng điện; chủ động làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có mức tiêu thụ điện lớn như: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; Nhà máy xi măng Thái Nguyên; Công ty CP Xi măng La Hiên, Nhà máy Kẽm điện phân… yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị trên xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm, không vượt mức điện năng được phân bổ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã và thành phố, Sở Công Thương tuyên truyền phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn. Công ty cũng phát động nhiều phong trào thi đua, đổi mới công tác quản lý, điều hành, áp dụng nhiều biện pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giảm tổn thất điện năng; tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên sửa chữa điện nhanh, đảm bảo an toàn, tiết kiệm…Với những giải pháp trên, trong những tháng mùa khô cuối năm 2010, đặc biệt là 4 tháng đầu năm 2011, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và điện sinh hoạt của nhân dân, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Phóng viên: Ông có thể cho nhân dân biết về định hướng của Công ty trong thời gian tới, đặc biệt là phương án phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và phục vụ Festival Trà Quốc tế- Thái Nguyên năm 2011?

- Ông Dương Thái Sơn: Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ tăng cường sự phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền các địa phương nhằm quản lý, vận hành ổn định, an toàn và bảo vệ tốt tài sản lưới điện; tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện hợp lý, trong đó chú trọng lưới điện hạ áp nông thôn; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố và phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất... Đi đôi với nhiệm vụ tiết giảm điện, nhưng Công ty phấn đấu không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, không cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

Để cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ tốt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đại học, cao đẳng trên địa bàn, Công ty đã xây dựng phương án cụ thể, triển khai từ các phòng ban, đến các đơn vị trực thuộc. Trong đó, tập trung sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các đường dây cung cấp điện cho các trung tâm huyện, thị xã và thành phố, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương kiểm tra chi tiết và bảo đảm cấp điện phục vụ, cấp điện bảo vệ, điện chiếu sáng tại tất cả các các đơn vị, điểm bầu cử. Ngoài ra, Công ty còn chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án kiểm tra, bảo vệ tài sản; chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thiết bị, nhân lực; tổ chức ứng trực 24/24 giờ theo ca, bảo đảm huy động nhanh nhất khi có sự cố xảy ra, phấn đấu cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các đơn vị bầu cử và các điểm thi. Đối với việc cung cấp điện phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2011, hiện Công ty đang khẩn trương thiết kế, lập các dự án đầu tư xây dựng 2 trạm biến áp tại khu vực hồ Núi Cốc và T.P Thái Nguyên, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho sự kiện chính trị quan trọng này…