Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Theo icon.evn.com.vn - 20/09/2011

Ngày 17/9/2011, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã tổ chức nghiệm thu đóng điện, đưa vào vận hành TBA 110 kV Ninh Thủy và đường dây nhánh rẽ. Đây là công trình thứ hai do PC Khánh Hòa tổ chức quản lý dự án, thi công lắp đặt và vận hành theo mô hình một người trực.

Công trình nằm trên địa bàn phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa), có tổng mức đầu tư hơn 64 tỷ đồng được sử dụng từ vốn vay DPL1 của Ngân hàng Thế giới và vốn khấu hao tài sản cố định của Công ty với quy mô: xây dựng mới 1 TBA 110/22 kV công suất 2x40 MVA (giai đoạn đầu lắp 1 MBA 40 MVA) và đường dây nhánh rẽ mạch kép 110 kV dài 1.032 m. Trạm được thiết kế theo công nghệ tích hợp, điều khiển bằng máy tính. Việc giám sát và thao tác trong trạm được thực hiện tại trạm hoặc từ phòng Điều độ PC Khánh Hòa (B39) và điều độ Miền Trung (A3).

Sau hơn 8 tháng kể từ ngày khởi công, sáng ngày 17/9/2011, công trình đã được nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành nhằm đảm bảo cấp điện ổn định, tin cậy cho một số khu vực, trong đó có Tổng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, Khu công nghiệp Ninh Thủy, Khu tái định cư Ninh Long, Nhà máy Xi măng và vật liệu xây dựng, Nhà máy xử lý hạt NIX, Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong…

Việc đóng điện thành công TBA 110 kV Ninh Thủy và đường dây nhánh rẽ một lần nữa khẳng định năng lực quản lý dự án, tổ chức thi công của PC Khánh Hòa ngày càng được nâng cao đối với các dự án 110 kV.