Theo icon.evn.com.vn - 07/07/2011

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) kêu gọi các nước cần giảm đến mức thấp nhất tác động kinh tế, xã hội và môi trường của tình trạng thiếu điện bằng các chiến lược khẩn cấp tiết kiệm điện.

Báo cáo năm 2011 của IEA về nhu cầu tiết kiệm điện khẩn cấp công bố ngày 6/7 đã kêu gọi các nước cần giảm đến mức thấp nhất tác động kinh tế, xã hội và môi trường của tình trạng thiếu điện bằng các chiến lược khẩn cấp tiết kiệm điện trước nguy cơ khủng hoảng điện.

Bởi việc thiếu điện kéo dài làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời tác động tiêu cực đến môi trường do người tiêu dùng quay sang sử dụng máy phát điện diesel gây ô nhiễm không khí và thải nhiều khí CO2 vào khí quyển.

Giám đốc chấp hành IEA, Nobuo Tanaka, lưu ý rằng nạn thiếu điện trên thế giới một phần do các trở ngại về chính trị, kinh tế cản trở các chính phủ tăng mạnh các nguồn đầu tư vào sản xuất điện.

Hơn nữa, các thảm hoạ thiên nhiên như hạn hán, động đất, lũ lụt… ngày càng thường xuyên với cường độ lớn đã gây bất ổn các nguồn cung cấp điện hiện hành. Vì vậy, phát triển các chiến lược tiết kiệm điện khẩn cấp là nhằm đảm bảo an toàn nguồn cung sẽ là chiến lược hiệu quả để phòng ngừa các nguy cơ gián đoạn nguồn cung cấp điện cho nền kinh tế.

IEA đánh giá cao sáng kiến tiết kiệm điện ở Nam Phi và Nhật Bản và coi đó là những hình mẫu về tiết kiệm điện trong các tình trạng khẩn cấp.

Nam Phi sử dụng hệ thống tin nhắn được đổi mới để chuyển các thông tin cho công chúng về hiện trạng thiếu điện và các biện pháp đặc biệt cần thực hiện trong bối cảnh thiếu nguồn cung cấp điện.

Chiến dịch thông tin ở Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần bao gồm công bố các dự báo về cân bằng cung cầu điện trên các website, tại các ga tàu và trên truyền hình quốc gia, đồng thời tư vấn cho các nhà kinh doanh và cư dân cách thức bảo tồn năng lượng điện và chuyển sử dụng điện sang thời kỳ thiếu điện.