Theo icon.evn.com.vn - 15/06/2011
Chuẩn bị đảm bảo lưới điện truyền tải điện quốc gia: Vận hành an toàn trong mùa mưa bão, lũ lụt năm 2011

Tiếp tục phát huy thành tích năm 2010, lưới điện truyền tải Quốc gia vận hành an toàn tuyệt đối và liên tục cung cấp điện trong mùa mưa bão, lũ lụt.

Ngay từ đầu năm 2011, các công việc chuẩn bị phòng chống lụt bão (PCLB) của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã được tổ chức, thực hiện nghiêm túc: Tổng kết đánh giá công tác phòng chống, khắc phục hậu quả lũ, lụt năm 2010 và rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức công tác PCLB năm 2011; Xây dựng, thực hiện phương án PCLB năm 2011 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, theo phương châm 4 tại chỗ trong PCLB (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ); Tổng kiểm tra, củng cố các đường dây, thiết bị, trạm biến áp và hoàn thiện sửa chữa, khắc phục các tồn tại công trình lưới điện, nhà xưởng, kho tàng,... trước mùa mưa bão, lũ lụt; Kiểm tra công tác PCLB và tổ chức diễn tập PCLB tại các đơn vị.

Trong tháng 5/2011, NPT đã hoàn thành kiểm tra công tác PCLB tại các đơn vị, có các biên bản, văn bản đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị hoàn thiện công tác PCLB và đã ban hành Chỉ thị số 1250/CT-NPT ngày 19/5/2011 về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2011 chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt bão, thiên tai gây ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đảm bảo kinh tế và cuộc sống an sinh xã hội của cả nước.

Nhằm đánh giá công tác PCLB của NPT và chuẩn bị tổ chức diễn tập ứng phó sự cố lưới truyền tải điện Quốc gia 500 kV/220 kV trong mùa mưa bão, lũ lụt cấp Quốc gia, vào ngày 13/6/2011 dưới sự chủ trì của Trưởng Ban chỉ huy PCLB - Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Cường, NPT đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ huy PCLB mở rộng gồm các thành viên trong Ban CH PCLB NPT (các Ban, Văn phòng NPT, các Công ty Truyền tải điện 1,2,3,4 và các Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam), các đơn vị quản lý, điều hành lưới điện (Ban Kỹ thuật Sản xuất EVN, Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia A0, Trung tâm Điều độ HTĐ Miền Bắc A1) và đặc biệt có sự tham gia chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy PCLB Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Phó Tổng Giám đốc Đặng Hoàng An. Nội dung và kết luận cuộc họp như sau: NPT và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thực hiện tốt các công tác chuẩn bị PCLB năm 2011. EVN và NPT đã hoàn thành kiểm tra công tác PCLB tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị cơ sở. Tuy nhiên, tình hình thời tiết năm 2011 sẽ có diễn biến hết sức phức tạp và độ nhạy cảm của lưới điện truyền tải căng thẳng hơn nên cần phải tăng cường công tác kiểm tra công trường và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các văn bản chỉ đạo của EVN (Chỉ thị số 1497/CT-EVN ngày 05/5/2011 và công văn số 1937/EVN-KTSX ngày 06/6/2011); Hoàn thiện các kịch bản PCLB, xây dựng đầy đủ các phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra, trong đó chú ý phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, danh mục và bố trí vật tư theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức phối hợp với các đơn vị xây lắp, các nhà thầu lưu ý công tác PCLB, an toàn các công trình đang thi công; Nhắc nhở công tác an toàn trong PCLB (an toàn điện, an toàn tai nạn) và tổ chức công tác ứng trực, thiết lập đường dây nóng từ cơ sở đến Công ty đến NPT ; Tổ chức công tác ứng trực, thiết lập đường dây nóng từ cơ sở đến Công ty đến NPT để kịp thời nắm bắt thông tin và tăng tần suất báo cáo nhanh của bộ phận thường trực Ban CH PCLB; Các đơn vị NPT, Công ty TTĐ1, A0 và A1đã có sự phối hợp xây dựng phương án ứng phó sự cố lưới truyền tải điện Quốc gia trong mùa mưa bão khi lưới điện đang vận hành đầy tải. NPT tiếp tục hoàn chỉnh phương án diễn tập thật chi tiết và xây dựng kịch bản diễn tập phù hợp tình hình thực tế báo cáo EVN phê duyệt để công tác diễn tập ứng phó sự cố lưới truyền tải điện Quốc gia có sự chứng kiến của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn TKCN), Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ban chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ Công thương đạt kết quả tốt.