relay nhiệt Siemens 3RU

Relay nhiệtt Siemens 3RU dùng để bảo vệ quá tải. Kết hợp với contactor 3RT, khởi động mềm 3RW.
  • For 3RT1 contactor and 3RW30 and 3RW31 soft starter
  • Suitable for three phase motors with kW (Phù hợp cho động cơ 3P có công suất (kW) như trong bảng)

Rơ le nhiệt 3RU dùng với contactor 3RT size S00 đến size S3 (Từ Contactor Size S6, dùng Overload Relay 3RB)

Size

Kw

Dòng chỉnh
(A)

Cầu chì
(A)

Order Code

 

 

 

 

 

S00

0.04

0.01 ... 0.16

0.5

3RU1116-0AB0

 

0.06

0.14 ... 0.2

1

3RU1116-0BB0

 

0.06

0.18 ... 0.25

1

3RU1116-0CB0

 

0.09

0.22 ... 0.32

1.6

3RU1116-0DB0

 

0.09

0.28 ... 0.4

2

3RU1116-0EB0

 

0.12

0.35 ... 0.5

2

3RU1116-0FB0

 

0.18

0.45 ... 0.63

2

3RU1116-0GB0

 

0.18

0.55 ... 0.8

4

3RU1116-0HB0

 

0.25

0.7 ... 1

4

3RU1116-0JB0

 

0.37

0.9 ... 1.25

4

3RU1116-0KB0

 

0.55

1.1 ... 1.6

6

3RU1116-1AB0

 

0.75

1.4 ... 2

6

3RU1116-1BB0

 

0.75

1.8 ... 2.5

10

3RU1116-1BB0

 

1.1

2.2 ... 3.2

10

3RU1116-1BB0

 

1.5

2.8 ... 4

16

3RU1116-1EB0

 

1.5

3.5 ... 5

20

3RU1116-1FB0

 

2.2

4.5 ... 6.3

20

3RU1116-1GB0

 

3

5.5 ... 8

25

3RU1116-1HB0

 

4

7 ... 10

35

3RU1116-1JB0

 

5.5

9 ... 12

35

3RU1116-1KB0

 

 

 

 

 

S0

0.75

1.8 ... 2.5

10

3RU1126-1CB0

 

1.1

2.2 ... 3.2

10

3RU1126-1DB0

 

1.5

2.8 ... 4

16

3RU1126-1EB0

 

1.5

3.5 ... 5

20

3RU1126-1FB0

 

2.2

4.5 ... 6.3

20

3RU1126-1GB0

 

3

5.5 ... 8

25

3RU1126-1HB0

 

4

7 ... 10

35

3RU1126-1JB0

 

5.5

9 ... 12

35

3RU1126-1KB0

 

7.5

11 ... 16

40

3RU1126-4AB0

 

7.5

14 ... 20

50

3RU1126-4BB0

 

11

17 ... 22

63

3RU1126-4CB0

 

11

20 ... 25

63

3RU1126-4DB0

 

 

 

 

 

S2

3

5.5 ... 8

25

3RU1136-1HB0

 

4

7 ... 10

35

3RU1136-1JB0

 

5.5

9 ... 12.5