Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

đồng hồ volt, ampe

Các loại đồng hồ tủ điện : Đồng hồ Volt (volt metter), đồng hồ ampe (ampe metter), chuyển mạch volt (volt metter switch), chuyển mạch ampe (ampe metter switch) Có các loại sản phẩm sau :
Đồng hồ Volt, ampe của Trung quốc (CNC)
Đồng hồ Volt, ampe của Taiwan (Ken Yong)
Chuyển mạch Volt, ampe của Trung quốc (CNC)
chuyển mạch volt, ampe của Taiwan (Ken Yong)