Tài liệu kỹ thuật Selec MFM384 : đồng hồ tủ điện đa năng, hiện LCD, size 96x96mm bao gồm :