Schneider Electric là hãng sản xuất thiết bị điện, thiết bị tự động. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị Schneider bao gồm :Schneider Electric - Thiết bị điện công nghiệp, Relay bảo vệ :
  1. Catalogue Samwha English : Catalogue Relay điện tử Samwha EOCR (English).
  2. Catalogue Samwha : Catalogue Relay điện tử Samwha EOCR (Schneider Electric) (Korea).
  3. EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor của Samwha (Schneider Electric, Korea)
  4. EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor, hiển thị số của Samwha (Schneider)
  5. EOCR-3DM,FDM : Relay bảo vệ quá dòng, thiếu dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, kẹt rotor của Samwha (Korea)