Tektronix (USA) là hãng sản xuất thiết bị đo kiểm cao cấp như máy hiện sóng kỹ thuật số, máy phân tích phổ, máy phân tích logic. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu Tektronix bao gồm :


  1. TDS-1000B : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100MHz; 2 kênh; trắng đen)
  2. TDS-1000C : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100MHz; 2 kênh; màu)
  3. TDS-2000B : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
  4. TDS-2000C : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
  5. TDS-2000B : Hướng dẫn sử dụng DSO TDS1000B, TDS2000B
  6. TDS-2000C : Hướng dẫn sử dụng DSO TDS1000C, TDS2000C
  7. Tektronix Test and Measurement Catalogue : Catalogue thiết bị đo kiểm Tektronix
  8. Tektronix Video Test and Monitoring Catalogue : Catalogue thiết bị đo kiểm Video Tektronix