Lodestar (Taiwan) là hãng sản xuất thiết bị đo kiểm như : máy đếm tần số, máy đo LCR, máy phát sóng âm tần, máy phát sóng cao tần, máy phát sọc màu. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu Lodestar bao gồm :


  1. Lodestar Full Cataslogue : Lodestar Full Cataslogue PDF