Instek (Taiwan) là hãng sản xuất các thiết bị đo kiểm như máy hiện sóng số, máy phân tích phổ, máy phân tích logic... Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu Instek (Taiwain) bao gồm :Instek (Taiwan) - Thiết bị đo kiểm :
  1. GDS-2000 : Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
  2. GSG-120 : Máy phát sóng điều chế AM/FM (100KHz -110MHz) của Instek