Mitsubishi ACB

Relay nhiệt (Thermal Relay) của Mitsubishi, sử dụng kết hợp với contactor bảo vệ quá tải động cơ.
Đạt nhiều hệ tiêu chuẩn