Mitsubishi ACB

Khởi động từ, contactor của mitsubishi. Được chế tạo tiêu chuẩn, nhiều phụ kiện, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho công trình.
Đạt nhiều hệ tiêu chuẩn