Mitsubishi MCB

CB tép (MCB) của Mitsubishi. Dòng sản phẩm BHD lắp đặt trên Din Rail. Có các loại 1 cực, 2 cực, 3 cực, 4 cực.
Đạt tiêu chuẩn IEC 60898