Biến tần Siemens MM440

Các sản phẩm biến tần Siemens dòng Micromaster 440 (MM440). Micromaster 440 chính là một họ biến tần mạnh mẽ nhất trong dòng các biến tần tiêu chuẩn. Khả năng điều khiển vector cho tốc độ Moment hay khả năng điều khiển vòng kín bằng bộ PID có sẵn đem lại độ chính xác tuyệt vời cho các hệ thống truyền động quan trọng như các hệ nâng chuyển, các hệ thống định vị. Không chỉ có vậy, một loạt khối Logic có sẵn lập trình tự do cung cấp cho người dùng sự linh hoạt tối đa trong việc điều khiển hàng loạt thao tác một cách tự động.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH BIẾN TẦN SIEMENS MM440

Phương Lai bán biến tần SIEMENS MM440 có những mã sau:

PART NUMBER
MÃ SẢN PHẨM

DESCRIPTION
MÔ TẢ ĐẶC TÍNH

6SE6440-2UD13-7AA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 0.37 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD15-5AA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 0.55 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD17-5AA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 0.75 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD21-1AA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 1.1 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD21-5AA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 1.5 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD22-2BA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 2.2 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD23-0BA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 3 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 3 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD24-0BA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 4 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 4 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD25-5CA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 7.5 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD27-5CA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 11 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD31-1CA1

MICROMASTER 440ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 11 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 15 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD31-5DA1

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 15 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 18.5 KWı
520 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD31-8DA1

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 22 KWı
520 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD32-2DA1

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 22 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 30 KWı
520 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD33-0EA1

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 30 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 37 KWı
650 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD33-7EA1

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 37 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 45 KWı
650 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD34-5FA1

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 45 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 55 KWı
850 X 350 X 320 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD35-5FA1

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 55 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 75 KWı
850 X 350 X 320 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD37-5FA1

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
CONSTANT TORQUE POWER 75 KWı
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 Sı
SQUARED TORQUE POWER 90 KWı
850 X 350 X 320 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6440-2UD38-8FA1