Biến tần siemens MM430

Các sản phẩm biến tần Siemens dòng Micromaster 430 (MM430). Biến tần tiết kiệm điện năng cho các hệ truyền động điện, đặc biệt với các Bơm và Quạt có tiềm năng tiết kiệm rất lớn.


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH BIẾN TẦN SIEMENS MM 430
  • Thiết kế nhõ gọn và dễ lắp đặt.
  • Có nhiều các lựa chọn truyền thông : PROBIBUS, DeviceNet, CANopen.
  • Có khả năng tạo moment khởi động cao.
  • Điều khiển FCC (Flux Current Control) cho chất lượng truyền động cao ngay cả khi có thay đổi tải.
  • Tích hợp sẵn chức năng nối tầng (Cascading) cho hệ thống 3 bơm.
  • Tích hợp sẵn chức năng Bypass chuyển động cơ trực tiếp vào lưới trong một số điều kiện nhất định.
  • Chức năng tiết kiệm điện năng.
  • 4 dãi tần số ngắt quãng tránh cộng hưởng lên động cơ hoặc lên máy.
  • Khởi động bám khi biến tần nối với động cơ quay.
  • Tích hợp bảo vệ nhiệt cho động cơ dùng PTC/KTY.

Phương Lai bán biến tần SIEMENS MM 430 có mã sau:

PART NUMBER
MÃ SẢN PHẨM

DESCRIPTION
MÔ TẢ ĐẶC TÍNH

6SE6430-2UD27-5CA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 7.5 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD31-1CA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 11 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD31-5CA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 15 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD31-8DA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 18.5 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
520 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD32-2DA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 22 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
520 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD33-0DA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 30 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
520 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD33-7EA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 37 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
650 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD34-5EA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 45 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
650 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD35-5FA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 55 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
850 X 350 X 320 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD37-5FA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 75 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
850 X 350 X 320 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD38-8FA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 90 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
850 X 350 X 320 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD41-1FA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 110 KWı
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 Sı
1400 X 326 X 356 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD41-3FA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 132 KWı
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 Sı
1400 X 326 X 356 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD42-0GA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 200 KWı
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 Sı
1533 X 326 X 545 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2UD42-5GA0

MICROMASTER 430ı
WITHOUT FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 250 KWı
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 Sı
1533 X 326 X 545 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2AD27-5CA0

MICROMASTER 430ı
WITH BUILT-IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 7.5 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2AD31-1CA0

MICROMASTER 430ı
WITH BUILT-IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 11 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2AD31-5CA0

MICROMASTER 430ı
WITH BUILT-IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 15 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2AD31-8DA0

MICROMASTER 430ı
WITH BUILT-IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 22 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
520 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2AD33-0DA0

MICROMASTER 430ı
WITH BUILT-IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 30 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
520 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP

6SE6430-2AD33-7EA0

MICROMASTER 430ı
WITH BUILT-IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZı
SQUARED TORQUE POWER 37 KWı
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 Sı
650 X 275 X 245 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. Cı
WITHOUT AOP/BOP