Biến tần Siemens MM420

Các sản phẩm biến tần Siemens dòng MM420. Một hệ thống băng tải hay một hệ định vị rẻ tiền kết hợp với Micro PLC (S7-200) ... và còn nhiều nhiệm vụ điều khiển nữa mà bộ biến tần Micromaster 420 có thể đảm nhiệm.
Giá thành hạ trong khi vẫn có nhiều tính năng và khả năng tổ hợp linh hoạt làm cho Micromaster 420 trở thành một loại biến tần hoàn hảo phù hợp với nhu cầu người dùng. Điện áp vào 3 pha 380V, điện áp ra 3 pha 380V

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH BIẾN TẦN SIEMENS MM 420

PART NUMBER
MÃ SẢN PHẨM

DESCRIPTION
MÔ TẢ ĐẶC TÍNH

6SE6420-2UD13-7AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD15-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD17-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD21-1AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD21-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 1.5 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD22-2BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD23-0BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 3 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 3 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD24-0BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 4 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 4 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD25-5CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD27-5CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 7.5 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD31-1CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 11 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 11 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD22-2BA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD23-0BA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 3 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 3 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD24-0BA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 4 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 4 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD27-5CA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 7.5 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD31-1CA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 11 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 11 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC13-7AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC15-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC17-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC21-1BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC21-5BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER