Bộ nguồn Siemens

Các sản phẩm bộ nguồn Siemens. Ngõ vào AC 120, AC220; ngõ ra 12VDC, 24VDC. Dòng điện 2A, 10A.

PART NUMBER
MÃ SẢN PHẨM

DESCRIPTION
MÔ TẢ ĐẶC TÍNH

6EP1331-2BA10

SITOP POWER 0.5
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/0.5 A

6EP1731-2BA00

SITOP POWER 0.375 A, DC/DC
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 48-220 V DC
OUTPUT: 24 V DC/0.375 A

6EP1332-2BA00

SITOP POWER 4
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/3.8 A

6EP1332-2BA10

SITOP SMART 60 W
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/2.5 A

6EP1322-1SH02

LOGO!POWER 12 V
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 100-240 V AC
OUTPUT: 12 V DC/4.5 A

6EP1332-1SH42

LOGO!POWER 24 V
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 100-240 V AC
OUTPUT: 24 V DC / 2.5 A

6EP1332-1SH51

LOGO!POWER 24 V
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 100-240 V AC
OUTPUT: 24 V DC/4 A

6EP1332-1SH12

SITOP POWER 2.5, UNIVERSAL LINE
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120-230 V AC
(110-350 V DC)
OUTPUT: 24 V DC/2.5 A

6EP1332-1SH22

SITOP POWER 4, UNIVERSAL
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
(110-350 V DC)
OUTPUT: 24 V DC/4 A

6EP1332-1SH31

SITOP POWER 3.5, UNIVERSAL LINE
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/3.5 A
S7-200 DESIGN

6EP1333-3BA00

SITOP MODULAR 5
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230-500 V AC
OUTPUT: 24 V DC/5 A

6EP1333-2BA01

SITOP SMART 120 W
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/5 A
PFC VERSION

6EP1333-2AA01

SITOP SMART 120 W
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/5 A

6EP1334-1SH01

SITOP POWER 10, UNIVERSAL LINE
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
(110-350 V DC)
OUTPUT: 24 V DC/10 A
S7-300 DESIGN

6EP1334-3BA00

SITOP MODULAR 10
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230-500 V AC
OUTPUT: 24 V DC/10 A

6EP1334-2AA01

SITOP SMART 240 W
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/10 A

6EP1334-2BA01

SITOP SMART 240 W
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC / 10 A
PFC VERSION

6ES7307-1BA01-0AA0

SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/2 A

6ES7307-1EA01-0AA0

SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY PS307
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/5 A

6ES7307-1KA02-0AA0

SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY PS307
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/10 A


VUI LÒNG XEM ĐỦ LOẠT SẢN PHẨM
- MAIN CPU - DIGITAL AND ANALOG EXPANSIONS - MODULE MỞ RỘNG SỐ VÀ TƯƠNG TỰ
- MODULES MỞ RỘNG TRUYỀN THÔNG
- MODULES MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT
- HMI
- PHỤ KIỆN KHÁC