Module mở rộng Digiatal Analog PLC S7-200

Module mở rộng Digital dùng để mở rộng số ngõ vào số, ngõ ra số để tăng quy mô số lượng đường điều khiển cho PLC S7-200. Module Analog dùng để lấy tín hiệu từ các cảm biến, xuất tín hiệu điều khiển tương tự

CODE / MÃ

DESCRIPTION / MÔ TẢ

6ES7221-1BF22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT P/N: 6ES7221-1BF22-0XA0

6ES7221-1EF22-0XA0

SIMATIC S7-200, EM 221 DIGITAL INPUT MOD., OPTICALLY ISOLATED 8DI, 120/230V AC, P/N: 6ES7221-1EF22-0XA0

6ES7221-1BH22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT P/N: 6ES7221-1BH22-0XA0

6ES7222-1BF22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC, P/N: 6ES7222-1BF22-0XA0

6ES7222-1HF22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A P/N: 6ES7222-1HF22-0XA0

6ES7222-1EF22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, OPTICALLY ISOLATED 8DQ, 120/230V AC, 0.5A P/N: 6ES7222-1EF22-0XA0

6ES7222-1BD22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 4DO, 4-24V DC; 5 A/POINT SOURCE P/N: 6ES7222-1BD22-0XA0

6ES7222-1HD22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 4DO (RELAY); 10 A, 5 - 30V DCOR 5 - 250V AC P/N: 6ES7222-1HD22-0XA0

6ES7223-1BF22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC P/N: 6ES7223-1BF22-0XA0

6ES7223-1HF22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO RELAY, 5-30 V DC, 250 V AC. P/N: 6ES7223-1HF22-0XA0

6ES7223-1BH22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V, 0.75A/POINT SOURCE P/N: 6ES7223-1BH22-0XA0

6ES7223-1PH22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY, 2A/POINT P/N: 6ES7223-1PH22-0XA0

6ES7223-1BL22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.75A/POINT,SOURCE P/N: 6ES7223-1BL22-0XA0

6ES7223-1PL22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A/POINT P/N: 6ES7223-1PL22-0XA0

6ES7223-1BM22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 32DI 24V DC, SINK/SOURCE, 32DO 24V DC, 0.75A/POINT,SOURCE P/N: 6ES7223-1BM22-0XA0

6ES7223-1PM22-0XA0

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 32 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 32 DO RELAY, 2A/POINT P/N: 6ES7223-1PM22-0XA0

6ES7231-0HC22-0XA0

SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER. P/N: 6ES7231-0HC22-0XA0

6ES7231-0HF22-0XA0

SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AE 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER P/N: 6ES7231-0HF22-0XA0

6ES7235-0KD22-0XA0

SIMATIC S7-200, ANALOG I/O EM 235, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT CONVERTER. P/N: 6ES7235-0KD22-0XA0

6ES7232-0HB22-0XA0

SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER. P/N: 6ES7232-0HB22-0XA0

6ES7232-0HD22-0XA0

SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AQ, +/- 10V DC, 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER P/N: 6ES7232-0HD22-0XA0

VUI LÒNG XEM ĐẦY ĐỦ LOẠT SẢN PHẨM
- PLC S7-200 - MAIN CPU
- DIGITAL AND ANALOG EXPANSIONS - MODULE MỞ RỘNG SỐ VÀ TƯƠNG TỰ
- MODULES MỞ RỘNG TRUYỀN THÔNG
- MODULES MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT
- HMI
- PHỤ KIỆN KHÁC