Logo Siemens

Bộ điều khiển lập trình Logo của Siemens thích hợp cho các ứng dụng điều khiển đơn giản. Có tích hợp thời gian thực. Có thể mở rộng vào / ra số, vào / ra tương tự. Phương pháp lập trình qua màn hình rất tiện dụng

Mã RC : có tích hợp thời gian thực
Mã xxO : không có màn hình hiển thị (Lập trình qua cáp)

CODE

DESCRIPTION

6ED1052-1CC00-0BA5

LOGO! 24, LOGIC MODULE, DISPLAY PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8 DI (2AI)/4 DO

6ED1052-2CC00-0BA5

LOGO! 24O, LOGIC MODULE, WITHOUT DISPLAY, PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8 DI (2AI)/4 DO

6ED1052-1MD00-0BA5

LOGO! 12/24RC,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (2AI)/4 DO

6ED1052-1MD00-0BA6

LOGO! 12/24RC,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO

6ED1052-2MD00-0BA5

LOGO! 12/24RCO, LOGIC MODULE PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (2AI)/4 DO

6ED1052-1HB00-0BA5

LOGO! 24RC,LOGIC MODULE,DISPLAY PU/I/O: 24V UC/24V UC/RELAY, 8 DI/4 DO

6ED1052-2HB00-0BA5

LOGO! 24RCO (AC), LOGIC MODULE, PU/I/O: 24V UC/24V UC/RELAY, 8 DI/4 DO

6ED1052-1FB00-0BA5

LOGO! 230RC,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 230V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO

6ED1052-1FB00-0BA6

LOGO! 230RC,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 230V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO

6ED1052-2FB00-0BA5

LOGO! 230RCO, LOGIC MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAY, 8DI/4DO


EXPANSION MODULES - MODULE MỞ RỘNG

CODE

DESCRIPTION

6ED1055-1CB00-0BA0

LOGO! DM8 24 EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/TRANS., 4 DI/4 DO P/N: 6ED1055-1CB00-0BA0

6ED1055-1MB00-0BA1

LOGO! DM8 12/24R, EXP. MODULE PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO P/N: 6ED1055-1MB00-0BA1

6ED1055-1HB00-0BA0

LOGO! DM8 24R EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN INPUT P/N: 6ED1055-1HB00-0BA0

6ED1055-1FB00-0BA1

LOGO! DM8 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO P/N: 6ED1055-1FB00-0BA1

6ED1055-1CB10-0BA0

LOGO! DM16 24, EXP. MODULE PU/I/O: 24V DC/24V DC/TRANS., 8 DI/8 DO, 4TE P/N: 6ED1055-1CB10-0BA0

6ED1055-1NB10-0BA0

LOGO! DM16 24R, EXP. MODULE, PU/I/O: 24V DC/24V DC/RELAY, 8 DI/8 DO, 4TE P/N: 6ED1055-1NB10-0BA0

6ED1055-1FB10-0BA0

LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 4TE, 8 DI/8 DO P/N: 6ED1055-1FB10-0BA0

6ED1055-1MA00-0BA0

LOGO! AM2 EXPANSION MODULE, PU: DC 12/24V, 2 AI, 0 - 10V OR 0 - 20MA P/N: 6ED1055-1MA00-0BA0

6ED1055-1MD00-0BA0

LOGO! AM2 PT100 EXPAN. MODULE, PU: DC 12/24V, 2AI, PT100 -50 ... +200 DEGR/C P/N: 6ED1055-1MD00-0BA0

6ED1055-1MM00-0BA0

LOGO! AM2 AQ EXPAN. MODULE, PU: DC 24V, 2AQ, 0-10V P/N: 6ED1055-1MM00-0BA0


OPTIONAL ACCESSORY - PHỤ KIỆN LẬP TRÌNH

CODE

DESCRIPTION

6ED1057-1AA00-0BA0

LOGO! PC CABLE, F. THE TRANSMISSION OF PROGRAMS FROM PC TO LOGO!

6ED1057-1AA01-0BA0

LOGO! USB PC CABLE FOR PROGRAM TRANSMITTING FROM PC TO LOGO!