Siemens QBM66.201

cam bien ap suat vi sai

Siemens QBM66.201 là cảm biến vi sai chuyên dùng cho điều hòa không khí cho tầng hầm, buồng thang máyTHÔNG SỐ CƠ BẢNMore Information

Attribute

Value

Operating voltage

AC 24 V, DC 13.5...33 V

Power consumption

0.5 VA

Analog output, signal

DC 0...10 V

Sensing element

Pressure diaphragm

Time constant

 

Pressure conneciton

Connection branch, 6.2 mm dia.

Connection, electrical

Screw terminals

Measuring range, pressure

0…100 Pa, 02500 Pa

Degree of protection

IP42

Dimensions (W x H x D)

92 x 94 x 49 mm