bảo vệ thấp áp

Selec 600VPR : Relay bảo vệ quá áp, thấp áp, lắp Din rail, ngõ ra 1 CO, quá áp 2.5% - 25%, thấp áp 2.5%-25%, thời gian 0.2S-10S .


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan
Bảng giá Selec