bảo vệ mất pha

Selec 600PSR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha lắp Din rail, ngõ ra 1 CO, tác động khi điện áp dưới 70%, thời gian tác động 100mS .


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan
Catalogue Selec 600PSR
Bảng giá Selec