Đồng hồ đo dòng điện

Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều Selec, hiển thị LCD 4 số và đồ thị 0-100%. Đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật các tủ điện chất lượng cao
Xem ảnh đầy đủ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH


THÔNG TIN LIÊN QUAN