mv305

Power factor relay (bộ điều khiển tụ bù) của selec, các loại 6, 8, 10, 12 cấp (apfc336, apfc338, apfc310, apfc312), chế độ điều khiển tự động hoặc bằng tay. Chức năng phát hiện lỗi về CT.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH