teco to-100ec

TO-100EB, TO-100EC : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A; icu = 10kA, 15kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • Điện áp định mức : 690V
  • Dòng điện định mức : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A
  • Số cực : 2P, 3P
  • Khả năng cắt : Icu = 10kA, 15kA
  • Cơ cấu ngắt : nhiệt + từ
  • Khả năng gắn phụ kiện : SHT, UVT, AUX, ALT
  • Chứng nhận : CE, TUV

Tài liệu kỹ thuật liên quan