Teco

Thiết bị điện Teco : ACB, MCCB, MCB, biến tần

teco cn-125

Teco CN-125 : Contactor; dòng điện 125A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cn-300

Teco CN-300 : Contactor; dòng điện 300A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cn-150

Teco CN-150 : Contactor; dòng điện 150A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cn-400

Teco CN-400 : Contactor; dòng điện 400A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cn-180

Teco CN-180 : Contactor; dòng điện 180A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cn-500

Teco CN-500 : Contactor; dòng điện 500A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cn-220

Teco CN-220 : Contactor; dòng điện 220A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cn-630

Teco CN-630 : Contactor; dòng điện 630A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.