dong ho do kv

Đồng hồ đo kV (đo điện áp trung thế) dùng để đo điện áp sau PT (VT), hiển thị điện áp trước PT (VT).FEATURES / TÍNH NĂNGPhương Lai bán các loại đồng hồ đo kV sau

 

MỘT SỐ PHỤ KIỆN TRUNG THẾ

Sứ đỡ trung thế (sứ đỡ thanh cái).

Dây chì trung thế.

Chì ống trung thế.

Mũ chụp chống sét van.

Mũ chụp máy biến áp.

Mũ chụp cầu dao tự rơi - Mũ chụp FCO.

Mũ chụp TU và TI.

Đầu chụp TU và Đầu chụp TI.