cầu chì trung thế

Cầu chì tự rơi kiểu sứ (Fuse cutout FCO), Sản xuất ở Việt Nam, điện áp 27kV, 35kV; dòng điện 100A, 200A; đường rò 320mm, 430mm; Được phép lên lưới Điện lực TP HCM


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • Dòng điện định mức / Rate current 100A, 200A
  • Điện áp : 27kV, 35kV
  • Đường rò 320mm, 430mm
  • Được phép lên lưới Điện lực TPHCM

 

MỘT SỐ PHỤ KIỆN TRUNG THẾ

Sứ đỡ trung thế (sứ đỡ thanh cái).

Dây chì trung thế.

Chì ống trung thế.

Mũ chụp chống sét van.

Mũ chụp máy biến áp.

Mũ chụp cầu dao tự rơi - Mũ chụp FCO.

Mũ chụp TU và TI.

Đầu chụp TU và Đầu chụp TI.