Tụ bù Enerlux

Tụ bù Enerlux (Italy). Loại tụ bù được đánh giá chất lượng tốt, đáp ứng tốt các chỉ tiêu kỹ thuật của các nhà thầu. Rất nhiều công trình tại Việt Nam sử dụng loại tụ này. Tụ bù hệ số công suất được lắp đặt để bù hệ số công suất ngay tại đầu nguồn điện lưới, tại một nhóm đối tượng, hoặc tại các thiết bị riêng lẻ như động cơ hoặc thiết bị có tính cảm kháng



ƯU ĐIỂM:

Phương lai bán tụ bù Enerlux 3 pha có mã sau đây

MÃ SẢN PHẨM
PRODUCT CODE

CÔNG SuẤT
kVar

ĐiỆN ÁP
V

DÒNG ĐiỆN
A

ĐiỆN DUNG
Uf

D
(mm)

H
(mm)

PRT.2350

5.0

230

12.59

3 x 100.3

75

238

PRT.2375

7.5

230

18.89

3 x 150.3

100

238

PRT.2310

10.0

230

25.13

3 x 200.6

100

238

PRT.4110

10.0

415

13.93

3 x 61.6

75

238

PRT.4115

15.0

415

20.9

3 x 92.4

85

238

PRT.4120

20.0

415

27.86

3 x 123.2

100

238

PRT.41250

25.0

415

34.82

3 x 154.0

100

238

PRT.4130

30.0

415

41.78

3 x 184.9

120

310

PRT.4140

40.0

415

55.71

3 x 246.5

120

310

PRT.4150

50.0

415

69.64

3 x 308.2

120

310

PRT.4410

10.0

440

13.13

3 x 54.8

75

201

PRT.4415

15.0

440

19.7

3 x 82.2

85

238

PRT.4420

20.0

440

26.28

3 x 109.6

100

238

PRT.4425

25.0

440

32.85

3 x 137.0

100

238

PRT.4430

30.0

{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Article", "@id": "https://dien-congnghiep.com/san-pham/68-tu-bu-bo-dieu-khien/281-tu-bu-enerlux.html", "inLanguage": "vi-VN", "name": "Tụ bù Enerlux", "headline": "Tụ bù Enerlux", "image":"https://dien-congnghiep.com/", "articleSection": "Section", "datePublished": "2020-04-02 09:51:56", "dateCreated": "2020-04-02 09:51:56", "dateModified": "2020-04-02 09:51:56", "interactionCount": "UserPageVisits: 17173", "mainEntityOfPage": "http://dien-congnghiep.com", "abstract": "Tụ bù Enerlux (Italy). Loại tụ bù được đánh giá chất lượng tốt, đáp ứng tốt các chỉ tiêu kỹ thuật của các nhà thầu.", "keywords": "tụ bù enerlux, tu bu enerlux, enerlux prt.", "author": { "@type": "Person", "name": "TrongHuan Nguyen" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "dien-congnghiep.com", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://dien-congnghiep.com/logo_pl.jpg" } } }