Tụ bù epcos DeltaCap

Epcos DeltaCap capacitor bank (Tụ bù của Epcos DeltaCap Ấn độ). Đây là dãy sản phẩm thay thế cho Phicap với công nghệ mới hơn. Tụ bù Epcos hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Việt nam. Các loại tụ khô thông dụng, điện áp 440V.

DeltaCap capacitors - Model mới, thay thế cho Phicap

Delta Cap Main Features Các loại thông dụng tại điện áp 440V

Product / Type

50 Hz

 

 

 

Ordering code

Output
(kVAr)

IR
(A)

Cr
(uF)

Dimensions
dxh (mm)

Weight
kg

MKD440-D-10.0
B32304A4102A040

10.0

13.1

3x55uF

75 x 275

1.4

MKD440-D-10.4
B32304A4121A540

10.4

13.6

3x57uF

75 x 275

1.4

MKD440-D-12.5
B32304A4151A040

12.5

16.4

3x69uF

75 x 275

1.4

MKD440-D-15.0
B32304A4152A040

15.0

19.7

3x82uF

85 x 275

1.7

MKD440-D-16.7
B32304A4201A040

16.7

21.9

3x92uF

85 x 275

1.7

MKD440-D-20.8
B32304A4251A040

20.8

27.3

3x114uF

85 x 350

2.2

MKD440-D-25.0
B32304A4252A040

25.0

32.8

3x137uF

85 x 350

2.2

MKD440-D-28.0
B32304A4282A040

28.0

36.7

3x154uF

85 x 350

2.2

MKD440-D-30.0
B32304A4302A040

30.0

39.0

3x164uF

96 x 350

2.7

MKD440-D-33.0
B32304A4332A040

33.0

44.0