Bộ điều khiển tụ bù Epcos

Bộ điều khiển tụ bù Epcos Br6000 là bộ điều khiển cao cấp. Cung cấp nhiều thông tin cho phép giám sát nhiều số liệu của hệ thống điện.


Power Factor Controller BR6000 Version 5.0

The PF controller BR6000 V5.0 is the successor of the BR6000 V4.0 offering all usual features, additional characteristics and benefits:

Type

Voltage
50/60 Hz

Relay

Alarm
output

Switchover 2nd
parameter set

Inter-face

Ordering code

BR6000-R6

110 … 230

6

Yes

No

No

B44066R6006E230

BR6000-R12

110 … 230

12

Yes

No

No

B44066R6012E230

BR6000-R12/F

110 … 230

12

Yes

Yes

No

B44066R6212E230

BR6000-R12/S485*)

110 … 230

12

Yes

Yes

RS485

B44066R6412E230

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Tụ bù Mikro

Các bài kỹ thuật liên quan đến tụ bù