Tụ bù epcos phasecap

Tụ bù phasecap của Epcos (Ấn độ). Tụ bù Epcos hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Việt nam. Các loại tụ khô thông dụng, điện áp 440V.

PhaseCap Compact capacitors

Construction

MKK-technology:

Electrical

SafelyPhương Lai bán tụ bù Epcos Phasecap 3pha 440V có mã như sau :

Product / Type
Ordering code

50 Hz

Output
(kVAr)

IR
(A)

Cr
(uF)

Dimensions
dxh (mm)

B25673A4052A040

5.0

6.6

3 x 27.4

85 x 125

B25673A4072A540

7.5

9.8

3 x 41.1

85 x 162

B25673A4102A040

10.4

13.7

3 x 57

100 x 162

B25673A4122A540

12.5

16.4

3 x 68.5

100 x 162

B25673A4152A040

15.0

19.7

3 x 82.2

100 x 200

B25673A4202A040

20.0

26.2

3 x 109.7

116 x 200

B25673A4252A040

25.0

32.8

3 x 137.1

116 x 200

B25673A4282A140

28.1

36.9

3 x 154.1

136 x 200

B25673A4302A040

30.0

39.4

3 x 164

136 x 200