tu dau

Tụ Mikro các loại khô, dầu, 1 pha, 3 pha. Điện áp 230V, 440V

CÁC LOẠI TỤ BÙ MIKRO