Tụ bù + bộ điều khiển

Bộ điều khiển tụ bù và tụ bù của các hãng Shizuki, Enerlux, Ducati, SK

Tụ bù epcos phasecap

Tụ bù phasecap của Epcos (Ấn độ). Tụ bù Epcos hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Việt nam. Các loại tụ khô thông dụng, điện áp 440V.