cầu chì

Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển dùng để bảo vệ mạch điều khiển. Dòng định mức nhỏ hơn 32A. Thường dùng loại 2A
Loại cầu chì RT18 gắn trực tiếp lên thanh ray