Phụ kiện điện

Phụ kiện điện : biến dòng, đồng hồ, đỡ thanh cái, cosse, co nhiệt, đèn báo, nút nhấn

relay 24 giờ

Các loại quạt hút dùng cho tủ điện hoặc thông gió các loại tủ khác. Có các kích thước : 80x80mm; 120x120mm; 160x160mm; 200x200mm