chint na1-1000

ACB Chint NA1-1000 : Air Circuit Breaker; dòng định mức 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, dòng cắt 42kA; Tiêu chuẩn IEC 60947-2


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán ACB Chint NA1-1000 có mã sau

Các thông tin liên quan đến ACB Chint NA1-1000