chint nc2

Contactor Chint NC1 với dòng điện 115A, 150A, 185A, 225A, 265A, 330A, 400A, 500A, 630A, 800A sử dụng cho tải AC1, AC3, AC4;


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán contactor tụ bù Chint C1 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan Contactor NC2