chint nc1

Contactor Chint NC1 với dòng điện 9A, 12A, 18A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 95A sử dụng cho tải AC1, AC3, AC4;


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán contactor tụ bù Chint C1 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan Contactor NC1