chint nc6

Contactor Chint NC6 với dòng điện 6A, 9A, sử dụng cho tải AC1, AC3, AC4; dùng kèm với relay nhiệt tiêu chuẩn NR2.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán contactor tụ bù Chint NC6 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan Contactor NC6