NM8-125

MCCB Chint NM8-125 dòng cắt 50kA, 100kA; ngưỡng dòng điện 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM8-250 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM8-125