NM8-630

MCCB Chint NM8-630 dòng cắt 50kA, 85kA; ngưỡng dòng điện 250A, 315A, 350A, 400A, 500A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM8-630 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM8-630