NM1-630

Chint MCCB NM1-630 là MCCB của Chint dòng cắt 35kA, 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 400A, 450A, 500A, 630A; điện áp làm việc 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM1-630 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM1-630