Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8300S

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8300S (IDMT). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra, 6 đường cong IDMT.


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Hiển thị giá trị hiệu dụng dòng điện / True RMS measurement
 • Cài đặt giá trị dòng điện tác động mức thấp / Low set
 • Dòng điện tác động mức thấp : 2% - 50% (0.1 - 2.5A)
 • Thời gian tác động mức thấp : 0.05 - 1.0 x IDMT time (giây)
 • Cài đặt giá trị dòng điện tác động mức cao / High set
 • Dòng điện tác động mức cao : 20% - 990% (1 - 49.5A) / off
 • Thời gian tác động mức cao : 0.03 - 10 x IDMT (giây)
 • 6 đường cong IDMT / Selectable 6 IDMT graphs *
 • Ghi số giờ đã vận hành / Operation hour recording
 • Ghi nhận giá trị tác động 3 lần cuối / Trip value recording (3 memory)
 • Lập trình được relay ngõ ra / Programmable relay output
 • Lập trình khóa phần mềm / Programmable software lock
 • Chọn được tần số 50Hz / 60Hz
 • Gắn mặt tủ / Flush mount
PHƯƠNG LAI BÁN CÁC SẢN PHẨM RELAY BẢO VỆ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ DELAB :

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000
Relay bảo vệ quá dòng / chạm đất (OC/EF) Delab TM-9000S
Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S (IDMT)
Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S (DTL)
Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8300S (IDMT)
Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8200S (DTL)
Bộ điều khiển tụ bù 6, 8, 14 cấp Delab NV-14S(144x144)
Bộ điều khiển tụ bù 5, 7 cấp Delab NV-5S, NV-7S (96x96)
Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-8000S
Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-18c, TMI-18C