EDMI MK10E

EDMI MK10E

EDMI MK10E là công tơ điện tử 3 pha. Đo điện năng tác dụng, điện năng phản kháng, điện năng biểu kiến, điện áp, dòng điện, góc pha, hệ số công suất.


MEASUREMENT / ĐO ĐẾM

ĐIỆN ÁP VÀ NGUỒN CẤP / VOLTAGE & POWER SUPPLY

DÒNG ĐIỆN / CURRENT

ĐO ĐẾM CÁC GIÁ TRỊ ĐIỆN NĂNG / MEASURED ENERGY VALUES

OTHER MEASURED & DISPLAYED VALUES

POWER QUALITY INDICATION

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC


CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ