mk6n genius

MK6N là công tơ điện tử 3 pha EDMI (Genius series). Đo điện năng tác dụng, điện năng phản kháng, điện năng biểu kiến, điện áp, dòng điện, góc pha, hệ số công suất.


Công tơ MK6N Genius có khả năng đo đếm sóng hài tổng. ngõ ra xung và ngõ ra relay, được sử dụng ở trạm hạ thế

CẤP CHÍNH XÁC / ACCURACY

CHẾ ĐỘ ĐO ĐẾM / MEASUREMENT MODES

ĐO ĐẾM CÁC GIÁ TRỊ ĐIỆN NĂNG / MEASURED ENERGY VALUES

OTHER MEASURED & DISPLAYED VALUES

POWER QUALITY INDICATION

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC


CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ