AC current transducer

AC current transducer (dòng điện xoay chiều) dùng để biến đổi từ dòng điện xoay chiều thành tín hiệu tương tự 1 chiều (4-20mA, 0-10V) cung cấp cho các thiết bị điều khiển tự động hoặc bộ hiển thị xử lý
Xem ảnh đầy đủ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
  • Measuring & Conversion: DIN-IEC 688
  • Dielectric Strength: DIN-IEC 688, 2 kVAC 50/60Hz/1 minute
  • Impulse test: ANSI C37.90a/1974, IEEE 587/1983, IEC 255-4, 5KV (1.2x50ms)
  • Surge test (ring wave): IEC 255-4 (2.5KV - 0.25ms/1 MHz)


Các mã transducer dòng điện thông dụng :
  • RTX-A-A1P2O3 : Transducer dòng điện 1A, nguồn cấp 220VAC, ngõ ra 4-20mA
  • RTX-A-A2P2O3 : Transducer dòng điện 5A, nguồn cấp 220VAC, ngõ ra 4-20mA
  • RTX-A-A1P2O7 : Transducer dòng điện 1A, nguồn cấp 220VAC, ngõ ra 0-5V
  • RTX-A-A2P2O7 : Transducer dòng điện 5A, nguồn cấp 220VAC, ngõ ra 0-5V
  • RTX-A-A1P2O8 : Transducer dòng điện 1A, nguồn cấp 220VAC, ngõ ra 0-10V
  • RTX-A-A2P2O8 : Transducer dòng điện 5A, nguồn cấp 220VAC, ngõ ra 0-10V