LodeStar 330

Lodestar 330 (RF power meter) là máy đo công suất sóng RF. Tần số 1.8 đến 530MHz, dải đo 4W / 20W / 200W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / Specifications: